Skuteczna analiza szeregów czasowych na przykładzie zużyć energii elektrycznej z wykorzystaniem PowerBI

Współczesny świat codziennie zalewany jest lawiną różnorodnych informacji. Stąd też umiejętność ich gromadzenia, przetwarzania, analizowania i prezentowania jest niezwykle istotna. Analiza rozbudowanych baz danych, zawierających dużo wiadomości często jest skomplikowana i czasochłonna.

Czytaj więcej