Moduł decyzyjny w długoterminowym prognozowaniu konsumpcji energii elektrycznej 

Każdy sprzedawca energii elektrycznej musi z odpowiednim wyprzedzeniem zakupić energię, aby później móc sprzedać ją odbiorcy. Z procesem tym wiąże się szereg zagadnień. Najważniejsze z nich to wolumen oraz moment zakupu.    Zbyt mała lub za duża ilość zakupionej energii powodować może spore straty finansowe dla sprzedawcy – nadwyżkę bądź brak musi bowiem odsprzedać lub zakupić na rynku bilansującym. […]

Czytaj więcej

Geneza potrzeb doskonalenia prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną w spółkach obrotu

Firmy zajmujące się handlem energią elektryczną nazywane skrótowo spółkami obrotu, muszą w swojej działalności dokonywać zakupów tej energii w taki sposób aby zrównoważyć w sposób ciągły jej sprzedaż do odbiorców. Zrównoważenie zakupów i sprzedaży jest wymagane dla każdej godziny doby.

Czytaj więcej