Thumb
About Anada

We provide big data analytics Techniques & Data Solutions

Bringing unlocked me an striking ye perceive. Mr by wound hours oh happy. Me in resolution pianoforte continuing we. Most my no spot felt by no. He he in forfeited furniture sweetness he arranging. Me tedious so to behaved written account ferrars moments.

 • Various Options

  Tedious so to behaved written account ferrars moments.

 • Professional Services

  Tedious so to behaved written account ferrars moments.

Know More

Data Science

 • The Data Analyst
 • The Data Engineer
 • Machine Learning
 • Data Generalist

Artificial Intelligence

 • Reactive Machines
 • Limited Memory
 • Theory of Mind
 • Artificial Narrow Intelligence

Machine Learning

 • Linear Regression
 • Support Vector Machines
 • Random Forest
 • Ensemble Methods

Our Skill

We are master in data science& big data analysis

Attention sex questions applauded how happiness. To travelling occasional at oh sympathize prosperous. His merit end means widow songs linen known. Supplied ten speaking age you new securing striking extended occasion.

Data Anaylsis88%
Social Assistant95%
AI Solutions70%
Thumb Thumb

Jonathom Dan

Project Manager

Munia Ankor

Co-Founder

Dunal lays

Assistant manager

Our Pricing

Select Your Choice

 • Trial Version

  $0.00

 • Demo file
 • Update
 • Commercial Use
 • Support
 • 2 database
 • Regular

  $29 / M

 • Demo file
 • Update
 • Commercial Use
 • Support
 • 8 database
 • Extended

  $59 / Y

 • Demo file
 • Update
 • Commercial Use
 • Support
 • 8 database

Stay Update with Anada from latest & popular News

Everything melancholy uncommonly but solicitude inhabiting projection off. Connection stimulated estimating excellence an to impression.

View All

Moduł decyzyjny w długoterminowym prognozowaniu konsumpcji energii elektrycznej 

Każdy sprzedawca energii elektrycznej musi z odpowiednim wyprzedzeniem zakupić energię, aby później móc sprzedać ją odbiorcy. Z procesem tym wiąże się szereg zagadnień. Najważniejsze z nich to wolumen oraz moment zakupu.    Zbyt mała lub za duża ilość zakupionej energii powodować może spore straty finansowe dla sprzedawcy – nadwyżkę bądź brak musi bowiem odsprzedać lub zakupić na rynku bilansującym. […]

Czytaj więcej

Typologia anomalii w przebiegach zużyć rzeczywistych oraz prognozach zużyć energii elektrycznej

Anomalią w kontekście zużyć rzeczywistych i prognoz zużyć energii elektrycznej jest odstępstwo lub nieprawidłowość występujące w oczekiwanym modelu przebiegu zużycia rzeczywistego i/lub przebiegu prognozy. Na podstawie charakterystycznych cech danej anomalii, można ją zidentyfikować i dokonać właściwej klasyfikacji, tworząc zbiór informacji stanowiący typologię anomalii.   Na podstawie dotychczasowych prac badawczych w ramach realizowanego przez Ebicom projektu […]

Czytaj więcej

Poznaj metody wykrywania anomalii

Na spółkach obrotu spoczywa spora odpowiedzialność. Ich zadaniem jest m.in. zapewnienie równowagi pomiędzy ilością energii zakupionej, a tej sprzedanej klientom. Każdego dnia i o każdej godzinie. Dlaczego to tak ważne? Ponieważ zbyt mała lub zbyt duża ilość zakupionej energii, w stosunku do sprzedanej, potrafi wygenerować znaczące straty finansowe spółki. Jak oszacować prognozy w spółkach obrotu? Zachowanie […]

Czytaj więcej