Moduł decyzyjny w długoterminowym prognozowaniu konsumpcji energii elektrycznej 

Każdy sprzedawca energii elektrycznej musi z odpowiednim wyprzedzeniem zakupić energię, aby później móc sprzedać ją odbiorcy. Z procesem tym wiąże się szereg zagadnień. Najważniejsze z nich to wolumen oraz moment zakupu.    Zbyt mała lub za duża ilość zakupionej energii powodować może spore straty finansowe dla sprzedawcy – nadwyżkę bądź brak musi bowiem odsprzedać lub zakupić na rynku bilansującym. […]

Czytaj więcej

Typologia anomalii w przebiegach zużyć rzeczywistych oraz prognozach zużyć energii elektrycznej

Anomalią w kontekście zużyć rzeczywistych i prognoz zużyć energii elektrycznej jest odstępstwo lub nieprawidłowość występujące w oczekiwanym modelu przebiegu zużycia rzeczywistego i/lub przebiegu prognozy. Na podstawie charakterystycznych cech danej anomalii, można ją zidentyfikować i dokonać właściwej klasyfikacji, tworząc zbiór informacji stanowiący typologię anomalii.   Na podstawie dotychczasowych prac badawczych w ramach realizowanego przez Ebicom projektu […]

Czytaj więcej

Obsługa braków danych w zużyciu energii elektrycznej

Podczas analizy danych dotyczących rzeczywistego zużycia energii elektrycznej często musimy mierzyć się z problemem występujących w nich braków. Zjawisko to może mieć różnorodne przyczyny. Wśród nich można wymienić następujące: techniczne błędy pomiarowe, brak udostępnionych danych przez OSD lub błędy przetwarzania.

Czytaj więcej

Geneza potrzeb doskonalenia prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną w spółkach obrotu

Firmy zajmujące się handlem energią elektryczną nazywane skrótowo spółkami obrotu, muszą w swojej działalności dokonywać zakupów tej energii w taki sposób aby zrównoważyć w sposób ciągły jej sprzedaż do odbiorców. Zrównoważenie zakupów i sprzedaży jest wymagane dla każdej godziny doby.

Czytaj więcej

Skuteczna analiza szeregów czasowych na przykładzie zużyć energii elektrycznej z wykorzystaniem PowerBI

Współczesny świat codziennie zalewany jest lawiną różnorodnych informacji. Stąd też umiejętność ich gromadzenia, przetwarzania, analizowania i prezentowania jest niezwykle istotna. Analiza rozbudowanych baz danych, zawierających dużo wiadomości często jest skomplikowana i czasochłonna.

Czytaj więcej